Usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12. 10. 2020

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

V provozu zůstávají školní jídelny. Žáci sice nemohu do školy přijít na výuku, ale mohou si ve školní jídelně odebrat oběd.

Kdo má o oběd zájem, musí si ho telefonicky objednat u paní Ledvinové, vedoucí jídelny tel. +420 379 428 950.