Vážení rodiče

od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd.

Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 

V ZŠ Blížejov budou v týdnu od 12. do 16.10. docházet do školy žáci 8. a 9. ročníku, žáci 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat distančně v prostředí Google Classroom. V týdnu od 19. do 23.10. budou do školy docházet žáci 6. a 7. ročníku, žáci 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat distančně v prostředí Google Classroom.