Informace k pandemii COVID19

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o novém metodickém pokynu Jak postupovat v případě nemoci dítěte.

S přáním pevného zdraví

vedení školy