Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Vzhledem k současné situaci Vás prosím o spolupráci při dodržování všech hygienických požadavků při zahájení a během výuky vašich dětí.

Děti jsou povinny nosit do školy 2 ks roušek v igelitovém sáčku. Dbejte na to, aby vždy měly dostatečný počet papírových kapesníků. Děti s alergií na desinfekční prostředky si musí nosit své vlastní prostředky na ošetření rukou.

Ve dnech 2. 9. – 11. 9. 2020 budeme v naší škole dodržovat přísnější režim – při vstupu do školy ve společných prostorách (chodby a toalety) budeme nosit roušky, pohyb v těchto prostorách minimalizujeme.  Ve třídách se děti budou pohybovat bez roušek.

Je naším záměrem děti na situaci s přísným režimem připravit a zároveň je v prvních dnech opětovného setkání před infekcí ochránit včetně Vás i nás učitelů.

První den nástupu dětí do školy nechávám nošení roušek na Vás rodičích.

1. 9. nastoupí děti MŠ II. hlavním vchodem do 7:40 hod., pokud je to možné, dodržujte tento čas i v následujících 14 dnech z důvodů minimálního setkávání dětí při nástupu do školy.

I. stupeň bude využívat při příchodu do školy hlavní vchod budovy, vstupovat budou jednotlivě v 7:45 – 7:55 hod. čekat budou před budovou školy bez zbytečného shlukování. První den školy si zde žáky vyzvednou třídní učitelé.

II. stupeň bude využívat při příchodu do školy kovové schodiště z boku školy, vstupovat budou jednotlivě, shromažďovat se budou za budovou školy, kde na ně první den budou čekat jejich třídní učitelé.

V novém školním roce 2020/21 přeji všem žákům naší školy,

mnoho úspěchů nejen ve škole, ale i v osobním životě,

rodičům velkou trpělivost při výchově svých dětí.

Dagmar Hanzalová

ředitelka školy