Pokyny k 1.9. ŠD

PŘIHLÁŠENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. 9. 2021

PŘIHLÁŠKY (ZÁPISNÍ LÍSTEK) A DALŠÍ PÍSEMNÉ INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDOU ROZDÁNY DNES 1. 9. 2021 TŘÍDNÍMI UČITELI
V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH A TAKTÉŽ BUDOU K DISPOZICI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.

VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ZÁJEMCŮ O ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY JE NUTNÉ DORUČIT OBRATEM DNE 2. 9. 2021 DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. 

                                                              Děkuji  Lojdová