Pokyny k zahájení školního roku

Informace pro rodiče k zahájení školního roku

Vážení rodiče,

letošní školní rok budeme zahajovat ve stejném pojetí jako loňský. Všichni žáci se sejdou v 8:00 před školou, kde si je vyzvednou třídní učitelé a odvedou si je do svých tříd.

První ročník přejde s panem učitelem Fejtkem do tělocvičny, kde budou prvňáčci slavnostně přivítáni i s rodiči a teprve pak jim pan učitel půjde ukázat jejich třídu. Rodiče dostanou základní instrukce k prvním dnům ve škole a k vlastnímu testování.

Všichni žáci budou testováni hned první den a následně 6.9. a 9.9. na základě opatření Mšmt a MZd. (viz www stránky školy – Základní škola – Pro rodiče ). Do školy si přinesou jen přezůvky a schránku na papírové dokumenty, které si ponesou domů k podpisu.

Rodiče, kteří potřebují umístit dítě do školní družiny hned první den, se předem telefonicky domluví s paní vychovatelkou na jeho pobytu ve školní družině (tel.: 725121067).

Pokud chcete pro Vaše dítě hned první den oběd, oznamte to, prosím, ve školní jídelně buď telefonicky (tel.: 702160242), nebo dítě přihlaste na www.strava.cz, pokud již máte účet.

Další dotazy Vám zodpovím na telefonním čísle 734 768 488.

                                                                                              Vedení školy