Základní škola a mateřská škola Blížejov

Kontakt
IČO 709 97 683
Telefon +420 379 428 940
+420 734 768 488
Napište nám zsblizejov@razdva.cz

   CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166

 

              fpe_logo           

      

Tato škola je zapojena jako partner do projektu: ,,Cesty k inkluziˮ

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166

      Garantem projektu je Pedagogická fakulta ZČU Plzeň

 

Fotografie

Kroužek počítačů — 28. listopadu 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Přírodovědný kroužek 9. ročník — 28. listopadu 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Přírodovědný kroužek 8. ročník — 29. listopadu 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kroužek mechatroniky — 30. listopadu 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


«Školní herna» 14. května 2018