Základní škola a mateřská škola Blížejov

Kontakt
IČO 709 97 683
Telefon +420 379 428 940
+420 734 768 488
Napište nám zsblizejov@razdva.cz

 

Vážení rodiče,
na základě krizového opatření ze dne 26. 2. 2021, které vláda přijala, se zakazuje osobní přítomnost všech dětí a žáků ve školách. Díky tomuto opatření bude probíhat distanční výuka všech dětí a žáků naší školy na Google učebně, tak jak probíhala v některých ročnících dosud. Opět se do této formy výuky vrátí 1. a 2. ročníky a nově se zapojí i předškoláci, jejíchž rodiče budou telefonicky informováni. Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci, volejte vaše třídní učitele, popřídadě paní Hrubou - zástupkyni školy nebo ředitelku školy.
Všem přeji pevné zdraví a bezpoblémovou distanční výuku.
Dagmar Hanzalová, ředitelka školy

 

INFORMACE_K_PROVOZU_ŠKOL_A_ŠKOLSKÝCH_ZAŘÍZENÍ_OD_27._ÚNORA_2021_final.pdf

 

 


 

Vážení rodiče, kolegové,

všem se moc předem omlouváme za možné přerušené telefonního spojení na naše mobilní linky do 19. 1. 2021. Od pondělí ukončujeme provoz na pevných linkách a zavádíme mobilní služby. Telefonní čísla stávající budou stejná:

ZŠ - ředitelna: 734 768 488,

MŠ: 604 229 251,

účetní: 703 187 527.

Nově zavádíme:

sborovna: 725 119 625,

školní jídelna: 702 160 242,

školní družina: 725 121 067,

školník: 725 117 548.

 

Děkuji za pochopení.

Dagmar Hanzalová

 


 

Vážení rodiče,

dnem 7. 12. 2020 je opět v běžném provozu MŠ Lštění.

S pozdravem

vedení školy


Vážení rodiče,

na základě KHS Klatovy (MUDr. Nová) byla nařízená v MŠ Lštění 10-denní karanténa (do 5.12. 2020 včetně).

Všichni rodiče budou kontaktování touto hygienickou stanicí a plně informováni.

S pozdravem

vedení školy


 


Vážení rodiče dětí MŠ Lštění,

vzhledem k tomu, že  jedna osoba tohoto zařízení měla v pátek večer pozitivní test na COVID 19, bude toto zařízení v pondělí 30. 11. uzavřeno.  Ohledně karantény budeme čekat na vyjádření KHS, která, bohužel,  přes víkend nepracuje. Jakmile toto vyjádření budu mít, dám jej s veškerými instrukcemi na tyto stránky školy.

Mgr. Dagmar Hanzalová, ředitelka školy

 


 


Vážení rodiče,

ČSSZ vydala nový tiskopis, na kterém zákonný zástupce uvádí jen údaje o školském zařízení, není již třeba, aby škola potvrzovala tento formulář https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.

Formulář si vytiskněte a dle návodu vyplňte.

Další zajímavé informace naleznete na https://www.mpsv.cz/web/cz/

 


Aktuální informace pro rodiče 14.10.2020:

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

 

Další informace naleznete přehledně shrnuty na webu MPSV


Usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12. 10. 2020

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

V provozu zůstávají školní jídelny. Žáci sice nemohu do školy přijít na výuku, ale mohou si ve školní jídelně odebrat oběd.

Kdo má o oběd zájem, musí si ho telefonicky objednat u paní Ledvinové, vedoucí jídelny tel. +420 379 428 950.

 


Vážení rodiče,

22.10.2020 se vyhlašuje ředitelské volno z technických důvodů (budeme bez elektrické energie).

26. a 27.10.2020 vyhlašuje MŠMT dny volna na podporu boje proti Corona virusu (nebude probíhat ani distanční výuka).

28.10.2020 státní svátek

29. a 30.10.2020 podzimní prázdniny.

 


 

Vážení rodiče,

od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd.

Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 

V ZŠ Blížejov budou v týdnu od 12. do 16.10. docházet do školy žáci 8. a 9. ročníku, žáci 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat distančně v prostředí Google Classroom. V týdnu od 19. do 23.10. budou do školy docházet žáci 6. a 7. ročníku, žáci 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat distančně v prostředí Google Classroom. 

 


Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, prosíme, abyste dali dětem vhodné teplé oblečení na tělesnou výchovu, která je realizována venku.

 


Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o novém metodickém pokynu Jak postupovat v případě nemoci dítěte.

S přáním pevného zdraví

vedení školy

 


Vážení rodiče,

Vzhledem k současné situaci Vás prosím o spolupráci při dodržování všech hygienických požadavků při zahájení a během výuky vašich dětí.

Děti jsou povinny nosit do školy 2 ks roušek v igelitovém sáčku. Dbejte na to, aby vždy měly dostatečný počet papírových kapesníků. Děti s alergií na desinfekční prostředky si musí nosit své vlastní prostředky na ošetření rukou.

Ve dnech 2. 9. – 11. 9. 2020 budeme v naší škole dodržovat přísnější režim – při vstupu do školy ve společných prostorách (chodby a toalety) budeme nosit roušky, pohyb v těchto prostorách minimalizujeme.  Ve třídách se děti budou pohybovat bez roušek.

Je naším záměrem děti na situaci s přísným režimem připravit a zároveň je v prvních dnech opětovného setkání před infekcí ochránit včetně Vás i nás učitelů.

 

První den nástupu dětí do školy nechávám nošení roušek na Vás rodičích.

 

1. 9. nastoupí děti MŠ II. hlavním vchodem do 7:40 hod., pokud je to možné, dodržujte tento čas i v následujících 14 dnech z důvodů minimálního setkávání dětí při nástupu do školy.

I. stupeň bude využívat při příchodu do školy hlavní vchod budovy, vstupovat budou jednotlivě v 7:45 – 7:55 hod. čekat budou před budovou školy bez zbytečného shlukování. První den školy si zde žáky vyzvednou třídní učitelé.

II. stupeň bude využívat při příchodu do školy kovové schodiště z boku školy, vstupovat budou jednotlivě, shromažďovat se budou za budovou školy, kde na ně první den budou čekat jejich třídní učitelé.

 

V novém školním roce 2020/21 přeji všem žákům naší školy,

mnoho úspěchů nejen ve škole, ale i v osobním životě,

rodičům velkou trpělivost při výchově svých dětí.

 

Dagmar Hanzalová

ředitelka školy

 

 


                 

 


 

                                                  Kontakty školy

Základní škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace

Adresa: Blížejov 92, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 709 97 683

E-mail: reditelka@zsblizejov.cz

Tel. č.:  +420 734 768 488

ID datové schránky: h6zmbk8

 

Ředitelka: Mgr. Dagmar Hanzalová

E-mail: reditelka@zsblizejov.cz

Tel. č.: +420 724 046 381

 

Zástupkyně ředitelky: Ing. Martina Hrubá

E-mail:  martina.hruba@zsblizejov.cz

Tel. č.: +420 734 768 488

 

Účetní školy: paní Marie Blahníková

E-mail: ucetni@zsblizejov.cz

Tel. č.: +420 703 187 527

 

Sborovna: +420 725 119 625

 

Školní družina

E-mail: hana.lojdova@zsblizejov.cz

Tel. č.: +420 725 121 067

 

Mateřská škola Blížejov

 

E-mail 1. třída: msblizejov@atlas.cz
 
E-mail 2. třída: msblizejov.2@seznam.cz

Tel. č.: +420 604 229 251

 

Školní jídelna Blížejov

E-mail: jidelna@zsblizejov.cz

Tel. č.: +420 702 160 242

 

Odloučené pracoviště: Mateřská škola Lštění

Adresa: Lštění 1, 346 01 Horšovský Týn

E-mail: mslsteni@seznam.cz

Tel. č.: +420 379 494 357