Základní škola a mateřská škola Blížejov

Kontakt
IČO 709 97 683
Telefon +420 379 428 940
+420 734 768 488
Napište nám zsblizejov@razdva.cz

Výchovné poradenství  

Mgr. Iva Dostálová, výchovný poradce pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ 


ÚNOSY NEBO OHROŽENÍ DĚTÍ NÁSILNÍKEM - PREVENCE

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY


Integrace žáků s poruchami učení

Žák může být integrován pouze na základě odborného posudku z pedagogicko-psychologické poradny (PPP). O vyšetření v PPP žádají zákonní zástupci dítěte. Zprávu z vyšetření vydá PPP pouze zákonnému zástupci žáka. Ten by měl informovat výchovného poradce školy nebo třídního učitele. Má-li žák posudek k integraci je mu vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). 

 Postup při integraci žáka s IVP:

IVP je vypracován proto, aby dítě překonalo svůj handicap a cítilo se plnohodnotným členem třídy. Pokud si dítě ve škole neplní základní školní povinnosti, odmítá pracovat (,,jsem dyslektik,,), nenosí úkoly a školní pomůcky, neučí se-tím tedy neplní základní požadavky IVP-může škola od IVP odstoupit a přejít k běžným formám výuky a klasifikace.

 Volba povolání