Školní učební plán

Školní učební plán  pro základní vzdělávání stanovuje:

·  celkovou povinnou časovou dotaci pro 2. stupeň základního vzdělávání – 122 hodin                   ( po ročnících – 29,29, 32, 32 hodin )

·  začlenění všech vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání

na 2. stupni (v 6. – 9. ročníku)

·  časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) na daném stupni základního vzdělávání jsou rozděleny do předmětů v následující tabulce včetně časové dotace

·  disponibilní časová dotace byla využita v hodinách  Čj(2), Cj(6), M(2),Inf(3),Ov(1),Pč(1),jako volitelné předměty jsou k dispozici o 7. ročníku po dvou hodinách – německý jazyk a praktická cvičení.

·  vzhledem k minimální možnosti volitelných předmětů budou žákům k dispozici kroužky dle projeveného zájmu a časovým