Pro rodiče

!!! Upozornění !!!

Z důvodu dalšího pozitivního kontaktu zůstává MŠ Lštění uzavřena.

ředitelka školy

Mgr. Dagmar Hanzalová

Vážení rodiče dětí MŠ Lštění

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování provedeného KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. nejméně do 9. 12. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 2. 12. 2021).

Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 7 denní karantény za předpokladu, že Vaše dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření RT – PCR testu na onemocnění SARS – CoV-2 (dále jen „RT – PCR test“) bude negativní!

Na odběr bude Vaše dítě objednáno prostřednictvím systému tzv. Chytrá karanténa, kdy Vám bude vystavena E- žádanka na odběr (RT-PCR test) v rozmezí 5. až 7. den od posledního rizikového kontaktu. Po obdržení SMS zprávy – sebetrasovacího dotazníku, je nutné ho řádně vyplnit. Při správném vyplnění byste měli obratem obdržet kód pro objednání na RT – PCR test (tj. E- žádanka), přes který sami objednáte Vaše dítě na příslušné odběry v místě trvalého bydliště. V případě chybného vyplnění, Vás budou telefonicky kontaktovat externí pracovníci z call center, proto buďte, prosím, k zastižení.

V případě, že Váš/e syn/dcera v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test, ukončí se karanténní opatření nejdříve po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID-19 byla stanovena 7 denní karanténa nebo 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

Po tuto 7 denní karanténu nebo 14 denní karanténu, je osoba povinna zdržovat se v místě bydliště, omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem.

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

 • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
 • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem

nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit

 • hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
 • aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
 • často větrat
 • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat
 • čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek
 • měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

V Blížejově dne 3. 12. 2021

Vážení rodiče dětí na izolaci,

Škola Vám vystaví žádost o OČR pro zaměstnavatele a OSSZ

po skončení izolace podle nástupu vašeho dítěte do MŠ či

do školy. Děti musí být mladší 13 let.

S pozdravem
Dagmar Hanzalová
Ředitelka školy

—————————————————————————-

Vážení,

sdělujeme Vám, že se, na základě epidemiologického šetření (trasování provedeného KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni), vyskytla ve školském zařízení pozitivní osoba na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby rizikové kontakty, které se setkaly s touto pozitivní osobou  nastoupily do domácí karantény v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního rizikového kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 6. 12. 2021 (poslední rizikový kontakt dne

29.11. 2021). Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 7 denní karantény za předpokladu, že rizikový kontakt nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek  jeho vyšetření RT – PCR testu na onemocnění SARS – CoV-2 (dále jen „RT – PCR test“) bude negativní! Na odběr bude rizikový kontakt objednán prostřednictvím systému tzv. Chytrá karanténa, kdy bude vystavena E- žádanka na odběr (RT- PCR test) v rozmezí 5. až 7. den od posledního rizikového kontaktu. Po obdržení SMS zprávy – sebetrasovacího dotazníku, je nutné ho řádně vyplnit. Při správném vyplnění obdržíte kód pro objednání na RT – PCR test (tj. E- žádanka), přes který sami objednáte rizikový kontakt na příslušné odběry. V případě chybného vyplnění, Vás budou telefonicky kontaktovat externí pracovníci z call center, proto buďte, prosím, k zastižení.

V případě, že rizikový kontakt v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test ukončí se jeho karanténní opatření nejdříve po 14 dnech od jeho posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID-19 byla stanovena 7 denní karanténa nebo 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

Po tuto 7 denní karanténu nebo 14 denní karanténu, je osoba povinna zdržovat se v místě bydliště, omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem. 

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

·      důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu

·      při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem

nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit

·      hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety

·      aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)

·      často větrat

·      izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat

·      čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek

·      měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

Upozornění:

Výše uvedené sdělení KHS má pouze informativní charakter!

--
Ing. Petra Langová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15, 301 00 Plzeň

tel.: 377 155 236, mobil: 734 573 665
email: petra.langova@khsplzen.cz

Formuláře ke stažení

Kroužek anglického jazyka je na dobu neurčitou přerušen, přeplatky budou převedeny na následující lekce.

Děkujeme za pochopení.

Pravidla hygieny v době pandemie

Mateřská škola se na základě rozhodnutí Rady města otevře od pondělí 25.5.2020. Docházka bude dobrovolná (nemusí chodit ani děti s povinnou předškolní docházkou).

Vzhledem k dodržování přísných hygienických opatření prosíme rodiče, aby zvážili (podle svých možností) docházku dítěte do MŠ. Zákonní zástupci dětí, které nastoupí do MŠ, při prvním předání dítěte odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ZDE ke stažení níže, nebo je možné si ho vyzvednout v MŠ). Bez odevzdání čestného prohlášení nebude dítě do MŠ přijato.

Pravidla, která musí rodiče a děti dodržovat

 • Provoz MŠ bude od 6,30 do 16,00 hodin.
 • Do MŠ budou přijaty jen ty děti, které nevykazují žádné známky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, únava, …).
 • Pokud se některý z příznaků u dítěte vyskytne během dne, bude dítě umístěno
  do karantény a rodiče si ho musí neprodleně vyzvednout.
 • Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy. Po zazvonění si dítě převezme
  u vstupních dveří pracovnice MŠ, odvede ho do šatny a pomůže mu se svlékáním (velké děti se svléknou samostatně). Děti, které půjdou domů po obědě oblékneme
  a přivedeme ke vchodu. Odpoledne si mohou rodiče vyzvedávat děti ze zahrady.
  V případě nepříznivého počasí je také přivedeme ke vchodu.
 • Rodiče při čekání na dítě před školou budou dodržovat povinné rozestupy a budou mít roušku. (Níže si přečtěte doporučení MŠMT o provozu v mateřské škole – ochrana zdraví).
 • Děti ve třídě a v areálu MŠ roušku mít nemusí. Při předávání dítěte si rodič roušku odnese s sebou. Při vyzvedávání ji pro dítě zase přinese.
 • Zaměstnanci MŠ roušku mít nemusí, ale mohou si ji vzít.
 • Po příchodu bude dítěti změřena teplota a ihned při do třídy si umyje ruce
  a vydezinfikuje.
 • Mateřská škola se bude několikrát denně dezinfikovat, často větrat, vytírat dezinfekčními přípravky.
 • Stravování bude probíhat za přísných hygienických opatření, s dostatečnými rozestupy dětí. Dětem budou vydávat jídlo a pití učitelky, které budou mít rukavice. Vše připraví v kuchyni kuchařky, které budou mít také roušky a rukavice.
 • Polední odpočinek dětí bude s dostatečnými rozestupy lehátek, ve střídavém směru „hlava a nohy“.
 • Je zakázáno nosit do MŠ vlastní hračky, jídlo a jiné předměty.
 • Do konce školního roku neproběhnou žádné akce, ani školní výlet, nebo rozloučení
  s předškoláky.
 • Děti si přinesou s sebou lahev s pitím označené značkou a dítě si ji musí samo otevřít!!!