Pro rodiče

Formuláře ke stažení

Pravidla hygieny v době pandemie

Mateřská škola se na základě rozhodnutí Rady města otevře od pondělí 25.5.2020. Docházka bude dobrovolná (nemusí chodit ani děti s povinnou předškolní docházkou).

Vzhledem k dodržování přísných hygienických opatření prosíme rodiče, aby zvážili (podle svých možností) docházku dítěte do MŠ. Zákonní zástupci dětí, které nastoupí do MŠ, při prvním předání dítěte odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ZDE ke stažení níže, nebo je možné si ho vyzvednout v MŠ). Bez odevzdání čestného prohlášení nebude dítě do MŠ přijato.

Pravidla, která musí rodiče a děti dodržovat

 • Provoz MŠ bude od 6,30 do 16,00 hodin.
 • Do MŠ budou přijaty jen ty děti, které nevykazují žádné známky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, únava, …).
 • Pokud se některý z příznaků u dítěte vyskytne během dne, bude dítě umístěno
  do karantény a rodiče si ho musí neprodleně vyzvednout.
 • Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy. Po zazvonění si dítě převezme
  u vstupních dveří pracovnice MŠ, odvede ho do šatny a pomůže mu se svlékáním (velké děti se svléknou samostatně). Děti, které půjdou domů po obědě oblékneme
  a přivedeme ke vchodu. Odpoledne si mohou rodiče vyzvedávat děti ze zahrady.
  V případě nepříznivého počasí je také přivedeme ke vchodu.
 • Rodiče při čekání na dítě před školou budou dodržovat povinné rozestupy a budou mít roušku. (Níže si přečtěte doporučení MŠMT o provozu v mateřské škole – ochrana zdraví).
 • Děti ve třídě a v areálu MŠ roušku mít nemusí. Při předávání dítěte si rodič roušku odnese s sebou. Při vyzvedávání ji pro dítě zase přinese.
 • Zaměstnanci MŠ roušku mít nemusí, ale mohou si ji vzít.
 • Po příchodu bude dítěti změřena teplota a ihned při do třídy si umyje ruce
  a vydezinfikuje.
 • Mateřská škola se bude několikrát denně dezinfikovat, často větrat, vytírat dezinfekčními přípravky.
 • Stravování bude probíhat za přísných hygienických opatření, s dostatečnými rozestupy dětí. Dětem budou vydávat jídlo a pití učitelky, které budou mít rukavice. Vše připraví v kuchyni kuchařky, které budou mít také roušky a rukavice.
 • Polední odpočinek dětí bude s dostatečnými rozestupy lehátek, ve střídavém směru „hlava a nohy“.
 • Je zakázáno nosit do MŠ vlastní hračky, jídlo a jiné předměty.
 • Do konce školního roku neproběhnou žádné akce, ani školní výlet, nebo rozloučení
  s předškoláky.
 • Děti si přinesou s sebou lahev s pitím označené značkou a dítě si ji musí samo otevřít!!!