Práce žáků

Vaření – tvoření ze surovin

Žákovské práce žákyň při hodinách výtvarné výchovy