Povinné informace

Poskytování informací dle zákona 106/1999 v planém znění

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Název organizace

Základní škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení organizace

Zřizovatel: Obec Blížejov, Blížejov 151, Horšovský Týn, 346 01

3. Organizační struktura organizace

Základní škola (I. i II. stupeň)

Školní družina (2 oddělení)

Mateřská škola Blížejov (2 třídy)

Mateřská škola Lštění – odloučené pracoviště (1 třída)

Školní jídelna

Školní výdejna Lštění

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní adresa

Základní škola a mateřská škola Blížejov

Blížejov 92

Horšovský Týn

346 01

4.2 Adresa školy pro osobní návštěvy

Základní škola a mateřská škola Blížejov

Blížejov 92

Horšovský Týn

346 01

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden – červen a září – prosinec.

Pondělí – Pátek
7:30 – 14:00 hod.

4.4 Telefonní seznam

Základní škola: 734 768 488 (ředitel, zást. ředitele)

Sborovna: 725 119 625

Školní družina:725 121 067

Mateřská škola Blížejov: 604 229 251

Mateřská škola Lštění: 379 494 357

Školní jídelna: 702 160 242 (vedoucí školní jídelny)

4.6 Internetové stránky

https://www.zsblizejov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

reditelka@zsblizejov.cz

4.8 RED IZO

650049349

4.9 Datová schránka

h6zmbk8

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:762654369

kód banky: 0800

6. IČO

70997683

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

ŠVP MŠ

ŠVP ŠD

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v ředitelně školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

Postup při elektronickém podání.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

13. Předpisy

13.1 Nejdůležitější používané předpisy


Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

14. Úhrady za poskytování informací
14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

15. Podané žádosti o informace a odpovědi na žádosti

Rok 2016  … bez žádostí o informace

Rok 2017 … bez žádostí o informace

Rok 2018

Rok 2019  … bez žádostí o informace

Rok 2020  … bez žádostí o informace

Rok 2021 … bez žádosti o informace

16. Výhradní licence, poskytnuté dle § 16a, ods. 7

V současné době nejsou pro ZŠ a MŠ Blížejov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.