Pašijový týden ☘️

Ve zkráceném týdnu od pondělí 25.3. do čtvrtka 28. 3. 2018 probíhal v naší školce Velikonoční zkrácený týden. Dalo by se říct – čím kratší týden, tím větší plány 😀 My jsme ale šikulky a zvládli jsme vše, co bylo potřeba. Hlavním cílem týdne bylo seznamovat se se zvyky a tradicemi Velikonoc a prohlubovat povědomí o kultuře, v níž žijeme. Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky jara a my jsme si tento týden s dětmi užili naplno. Zpívali jarní a velikonoční písničky, seznámili se s novými říkadly a koledami. Denně jsme si povídali o zvycích a tradicích a vysvětlovali si významy každého dne pašijoveho týdne. Na Zelený čtvrtek jsme zamávali zvonům na cestu do Říma a z plných plic na ně volali : ,,Štastnou cestu, zvony a v sobotu se nám zase vraťte!“ Shlédli jsme biblický příběh upravený pro dětské diváky, abychom si lépe uměli představit, o čem si to vlastně celý týden povídáme. Velká část týdne také patřila tvoření a vyrábění….. osení zaseté již minulý týden nám k velké radosti krásně roste, velikonoční přáníčka jsou již také připravená, vrba před vchodem ozdobená, vyrobili jsme si slepičky na vajíčka, pletli jsme pomlázky z proutků, které jsme si přinesli z procházky a barvili jsme kraslice, které jsme následně zdobili tradiční technikou malování voskem. Poslední den jsme ještě zvládli pokus s barvami, které nám zůstali po barvení vajíček. Vyzkoušeli jsme propojit celé barevné spektrum, na jehož konci nás překvapila super „bažinová“ barva. Moc jsme si přípravy na Velikonoce užili a teď už nezbývá, než hurá domů prožít krásné a pohodové svátky jara 💚🌞