Složení školské rady

Členové školské rady z řad rodičů : 
(volby proběhly online – obálky – leden 2021 zápis viz záznam)
pí. Chvalová Zuzana
pí. Vacíková Pavlína
pí. Blahníková Marie

Členové školské rady z řad učitelů : 
(volby proběhly dne 16. 12. na provozní poradě školy viz záznam)
Mgr. Vorlová Tereza
Mgr. Váchalová Tereza
Bc. Trefancová Eva

Členové školské rady z řad obecního zastupitelstva :
p. Nebřenský Martin
Mgr. Blahník Jiří
p. Císař Jiří

Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele proběhne na prvním setkání v březnu 2021 

Zapsala: Dagmar Hanzalová (ředitelka školy)

V Blížejově                                                                     Dne: 25. 2. 2021