Listopad v mateřské školce

V listopadu jsme si povídali o podzimu, jeho znacích, o zvířátkách – která se ukládají k zimnímu spánku, a také jsme šli uzamknout les, který jsme uzamkli zaříkávadlem a kouzelným klíčem. Zároveň jsme pro zvířátka donesli něco na zub.