Učební plán pro 1.-5. ročník základního vzdělání (návrh)

Vzdělávací oblastVyučovací předmětročníkminimálníčasová dotacedisponibilní hodiny
  1.2.3.4.5. 
jazyk a jazykové komunikacečeský jazyk997 + 176 + 1     38            + 2
 cizí jazyk333       9 
matematika a její aplikacematematika44 + 154 + 15     22             + 2
Informační a komunikačnítechnologieinformatika0 + 11       1             + 1
člověk a jeho světprvouka22 2 + 1       6             + 1
 přírodověda3 + 13 + 1      6             + 2
 vlastivěda
umění a kulturahudební výchova11111       5
 výtvarná výchova12121       7
člověk a zdravítělesná výchova22222     10
člověk a svět prácepraktické činnosti11111 + 1       5            + 1
týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny20 + 021 + 122 + 223 + 323 + 3   109            + 9
celkový týdenní počet hod.   maximum týdně 2022242626118