Karel IV.

Přednáška o Karlu IV.

     Dne 7. dubna 2016 k nám do školy přijel pan Libor Marek, který nám řekl důležité informace týkající se Karla IV., který by letos oslavil sedmisté výročí narození.

     Karel IV. se narodil jako Václav dne 14. 5. 1316 kolem 5. hodiny ráno v domě U Štupartů, protože Pražský hrad byl z té době v neobyvatelném stavu.

     Otec Václava byl slavný Jan Lucemburský, který se proslavil jako skvělý válečník, padl v bitvě u Kresčaku dne 26. srpna 1346 se slovy: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“

      Václavovou matkou byla Eliška Přemyslovna, kterou měl syn velmi rád. Bohužel Eliška Přemyslovna umřela 20. září 1330 na plicní chorobu, aniž by její syn něco věděl. Její hrob se nachází ve Zbraslavi, kterou navštívil hned po návratu se zpět do Čech v roce 1332.

     Šestnáct dní po narození byl Václav pokřtěn. V sedmi letech byl poslán Janem Lucemburským pryč od matky, konkrétně do francouzského hlavního města, do Paříže, protože tam měl být vychován. Zde také při biřmování přijal od svého strýce Karla IV. Francouzského ( zvaného Sličného ) své nové jméno Karel.

     Ve svých sedmi letech byl poprvé oženěn. Vzal si krásnou blondýnu Blanku z Valois. V roce 1332 se zúčastnil své první bitvy u San Felice v Itálii, kde získal své první válečné zkušenosti. Celý život věřil, že vítězství v této bitvě získal díky svaté Kateřině, která se stala jeho osobní patronku.

     Karel IV. se také několikrát ocitl v ohrožení života. Poprvé ho přepadli piráti v Benátkách a podruhé byl málem otráven jedem. O rok později se na prosbu českých pánů  navrátil zpět do Čech. Jeho první zastávkou byla Zbraslav, kde se poklonil své mrtvé matce.

     Velmi důležitým dnem pro Karla IV. a jeho manželku Blanku z Valois bylo 2. září 1347, kdy proběhla jejich korunovace. Poté se všichni vydali na Vyšehrad, kde se pak hodovalo. O necelý rok později, konkrétně dne 1. srpna 1348,  umřela milovaná manželka Blanka z Valois.

     Karel IV. ale dlouho nemohl zůstat sám a již o rok později si vzal druhou blondýnu, tentokrát Annu Falckou. Ta však roku 1353 také umřela a Karel IV. si ještě téhož roku se oženil se třetí blondýnu, která se jmenovala Anna Svídnická. Ta mu 26. února 1361 konečně porodila syna Václava IV. Ten se nenarodil v Čechách, nýbrž v německém Norimberku, jak císař naplánoval.

     V roce 1362 si Karel vybral již čtvrtou manželku i blondýnu v pořadí Alžbětu Pomořanskou. Tato žena byla zároveň i jeho poslední manželkou. Alžběta navíc dokázala lámat meče, což je nám známo z filmu Noc na Karlštejně. Celkem měl Karel IV. 11 dětí.

     Extrémně dobrý byl pro Karla IV. rok 1348. V tomto roce Karel IV. založil Karlovu univerzitu, začal stavět jak Nové Město pražské, tak i Karlštejn, kde jsou dnes uloženy svatováclavské korunovační klenoty. Tento hrad byl dokončen za 9 let.

     Krátce poté rozdělil Karel IV. Země koruny české na 12 krajů. Poprvé nesl náš kraj název Plzeňský.  Po roce 1356 vykupoval panovník mnoho hradů, jako například Přimdu.

     V roce 1378 sepsal svoji poslední vůli a odjel naposledy do Francie, aby se s ní rozloučil. Byl to pro něj silný emotivní zážitek, protože věděl, že je zde naposled.

     Karel IV. zemřel dne 29. listopadu 1378 okolo 20. hodiny v Praze. Měl na sobě svůj purpurový plášť a korunu.

     Při zkoumání koster Přemyslovců a Lucemburků v 70. Letech bylo zjištěno, že Karel v mládí utrpěl mnoho zranění, protože se v mládí rád účastnil turnajů a bitev. 

     Při antropologickém výzkumu bylo panem profesorem Eduardem Vlčkem zjištěno několik důležitých faktů o Karlu IV. Mezi ně patří i to, že měl nos vybočený doleva, měl krevní skupinu 0. Karel IV, byl asi 173 centimetrů vysoký, ale chodil shrbený kvůli četným zraněním.

     Bylo také potvrzeno, že do Karlem vybudovaného Karlova mostu bylo přidáváno víno.

     Na konec pořadu pan Marek nasadil naší paní učitelce Červenkové repliku svatováclavské koruny a věnoval naší škole na památku pražský groš.

Lukáš Hrdonka