Naše firmy

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 měla devátá třída naší školy projektový den.

Od osmi hodin, byl projekt Naše firmy od společnosti Nvias, kde nám povídali zjednodušeně o tom, jak si vybudovat firmu.

Následovala hra, ve které jsme si takovou vlastní firmu udělali. Byli jsme rozděleni do pěti skupin, kde měl každý svou roli (vývoj, výroba, marketing, obchodník a ředitel). Stavěli a programovali jsme robota, vymýšleli název a logo firmy, řešili aktuální problémy na trhu a založili instagramový profil našeho podniku.

Sami o sobě pořadatelé říkají, že tak učí dovednosti 21. století, trénují kreativitu, kritické myšlení, spolupráci, komunikaci a informatické myšlení žáků. Pořádají různé kroužky a akce pro školy.

Pořad se nám líbil. Hlavně jsme si mohli vyzkoušet spolupracovat, prezentovat a vzájemně se pochopit. Ukázali nám rizika i výhody podnikání. Program byl pro všechny zúčastněné velice přínosný a zajímavý.

Stejný projekt absolvovali také žáci 8. ročníku.