Návštěva muzea J. Jindřicha

Exkurze do Domažlic – Muzeum J. Jindřicha

V pátek ráno jsme měli sraz na nádraží, odkud jsme jeli do Domažlic. Poté jsme šli do Muzea Jindřicha Jindřicha, kde jsme se sešli s ředitelem tohoto muzea, s panem Josefem Nejdlem. V muzeu jsme se dozvěděli:

Jindřich Jindřich se narodil 5. března 1876 v Klenčí pod Čerchovem a zemřel 23. října 1967 v Domažlicích. Byl hudebním skladatelem a jeho tvorbou bylo např. 8 zpěvníků, sborové zpěvy, klavírní skladby a Chodské tance. Nevěnoval se jenom hudbě, ale také sběratelské činnosti spolu se svým bratrancem Jindřichem Šimonem Baarem. Spolu nasbírali informace i předměty: podmalby na skle, keramiku, lidovou plastiku, lidový nábytek, kroj, nářečí bulačinu, dudáckou muziku, lidové písničky. Nejvíce nasbírali písně: 1400. Jeho život velice ovlivnily tyto osobnosti: Ema Destinová, Jindřich Šimon Baar, Jindřich Bayer, Božena Hezká – Roždálová, Ella Musilová, Emil a Karel Burianovi. Z jeho národopisné tvorby jsou nejvýznamnější: pohádky, drby, knihy, pověsti, noviny, recepty…

Zemřel bezdětný, jeho následovníky ale byli: Rudolf Svačina, Vladimír Bayer, Jindřich Šimon Baar, Jan František Hruška.

Jindřich Jindřich má velký podíl na popularizaci Chodska.

Nejvíce se nám na tomto výletě líbilo vše, co jsme se o Jindřichu Jindřichovi dozvěděli.

                                                        Vypracovaly: Lojdová Klára

                                                                                Jackmannová Elishka

     6. ročník