„Od vzdělání k zaměstnání“

Dne 13. 11. se vydala devátá třída po páté vyučovací třídě do Domažlic. V MěKS se konala přehlídka středních škol pod názvem Od vzdělání k zaměstnání. Kromě místních středních škol sem přijely i školy ze širokého okolí – Plzeň, České Budějovice, Sušice, Stříbro, Oselce… . Na přehlídce se podíleli i zaměstnavatelé našeho okresu – Evobus, Gerresheimer,…  . Vše zaštiťovala Hospodářská komora a domažlický Úřad práce. Naši žáci zde měli možnost mluvit jednak se studenty těchto škol, mohli se vyptávat učitelů na uplatnění po absolvování školy a i zaměstnavatelů na uplatnění u nich.