Planeta Země 3000 – VÝCHODNÍ AFRIKA – Kolébka lidstva

     Dne 10. prosince 2015 jsme jeli do domažlického kina Čakan, kde jsme se zúčastnili promítání programu Planeta Země 3000 – VÝCHODNÍ AFRIKA – Kolébka lidstva, která je již dvanáctým dílem cestovatelského programu Planeta Země 3000. Měli jsme možnost nahlédnout do africké divočiny i porozumět domorodým kmenům Východní Afriky. Pořadem nás provázel dobrodruh Adam Lelek.

     Pořad byl letos zaměřen na vznik, stavbu a počátky života na naší planetě Zemi. Další důležitou informací bylo to, že první naši předkové pochází právě z Východní Afriky. Právě proto je nazývána Kolébkou lidstva.

     Měli jsme také možnost zhlédnout život tajuplných domorodých kmenů,             z nichž nejnebezpečnější a nejpodivnější je kmen s názvem Mursiové. Ti jsou hrdými bojovníky, kteří před bojem pijí kravskou krev a tvrdí, že tak získávají sílu. Jejich ženy jsou pak známé hliněnými talířky v ústech, které někdy mají průměr i 15 centimetrů. Ty do úst dostavou tímto způsobem: je-li dívce deset let, matka jí prořízne ret a do něho jí vloží dřívko, které postupně zvětšuje a poté jí začne do úst dávat malé talířky, které opět zvětšuje.

     Adama ovšem lákali i extrémní přírodní podmínky, proto se snažil dostat do Danakilské prolákliny. Tato cesta byla velmi nebezpečná, ale Adam ji zvládl. Z Danakilské prolákliny se pak snažil dostat do vnitra sopky Erta Ale, která je jednou z pěti sopek na světě, které v sobě mají lávové jezero. Erta Ale je ale nejhůře přístupná. To však Adama neodradilo, a přesto se pokusil do této sopky vlézt. To se mu nakonec i podařilo a naskytl se mu tak nádherný pohled na lávové jezero, které se začalo tvořit již na počátku 20. století.

     Adam se také přesvědčil, že život ve Východní Africe není vůbec jednoduchý a není tak divu, že se zde nacházejí nejchudší státy světa. Lidé zde trpí nedostatkem financí, lékařské péče či dokonce pitné vody. Vyskytují se zde i vážná onemocnění jako například malárie, horečka dengue, břišní tyfus a mnoho dalších. Adam navštívil i druhý největší slum v Africe – slum Kibera. Životní podmínky jsou zde velmi špatné, vždyť jen málo „domů“ má fungující sprchu či toaletu.

     V této části Afriky se nachází také mnoho národních parků, z nichž nejznámější jsou národní park Serengeti a přírodní rezervace Masai Mara. Těmito oblasti však prochází mnoho zvířat, na které číhají nemilosrdní lvi, hyeny či hladoví krokodýli. Adam se do této oblasti také vypravil a ukázal nám pohled na několik druhů zvířat, žijících v těchto národních parcích.

     Všichni potřebujeme ke svému životu vodu, ale je problém, když voda není. S tímto problémem se ale potýká mnoho lidí v Africe. Bez jídla dokáže člověk vydržet i dva měsíce, ale při nedostatku vody se na dehydrataci umírá již po 10 dnech. Jen jedna miliarda z lidí, kteří trpí nedostatkem vody, pochází z Východní Afriky a 400 000 z nich jsou děti. Mnoho z nich se proto každý den vydává na několikahodinovou cestu k pramenu vody, která ovšem není vždy pitná.     

     Adam se také pokusil vžít do kůže lidí, kteří žijí ve Východní Africe.                          Proto si zkoušel těžit sůl, přičemž za dopoledne si vydělal zhruba 3 koruny české.  Jeho další prací bylo sbírání čajových lístků, kdy si za 10 kilogramů nasbíraného čaje, na kterých pracoval celé odpoledne, dokázal vydělat pouhých 7 korun českých.

     Tento pořad se všem moc líbil a již teď se těšíme na další, již třináctý díl tohoto cestopisného pořadu Planeta Země 3000 – Filipíny – Za obry a trpaslíky.  

Lukáš Hrdonka