Projekt EVVO – „Dravci a sovy“

V úterý dne 17. 10. 2017 se dostavil do naší školy pan Michal Procházka ze sokolnického spolku TEIR. Připravil si tři hodinová vystoupení: pro školku, první stupeň a druhý stupeň.

Přivezl s sebou na ukázku různé druhy ptáků. Například

dravce: poštolku obecnou, jestřába lesního, orla východního, aj.

sovy: puštíka obecného, kulíška nejmenšího, sovu pálenou, aj.

Program obsahoval základní informace o lovu, potravě, růstu mláďat, chování a celkovém životě dravců a sov.

Pořad se nám moc líbil a těšíme se na další školní představení!