Projekt „S Českými lesy“

Přírodní učebna na školním dvoře.

Díky finanční podpoře Lesů ČR letos na podzim  vybudována pergola – budoucí přírodní učebna  pro žáky naší školy. Společnými silami jsme si vybudovali podklad – plochu z betonových kostek a základy pro stavbu altánu- pro jeho uchycení. Firma pana Srnky nám dodala materiál – dřevo na stavbu pergoly a firma pana Leitla pergolu postavila. Obecní úřad nám z pokácených stromů poskytl dřevo na přírodní lavičky, které jsme na podzim rozřezali a na jaře po vyschnutí je povrchově upravíme a sestavíme. Domluvené je i osázení dřevěné konstrukce pergoly, které provedeme po doporučení zahradníka záhy zjara.

Tuto přírodní učebnu budou žáci využívat nejen při hodinách prvouky, přírodovědy a přírodopisu, kdy budou součástí přírody a potřebný výukový materiál budou mít přímo kolem sebe. Také údržba o tuto přírodní učebnu v rámci pracovního vyučování povede žáky k dobrému vztahu k přírodě. Učebnu předpokládáme  využívat i v teplých měsících, kdy v budově školy je velké teplo a zde bude vyučováni určitě příjemnější. Tento prostor bude sloužit žákům i o volných hodinách, kde si mohou v příjemném prostředí odpočinout.

V Blížejově dne :   8. 12. 2014