Divadelní představení Vlk a kůzlátka

Ve středu 8. února k nám opět zavítalo DIVADLO Z BEDNY se svým veselým vystoupením „Vlk a kůzlátka“. Představení se nám moc líbilo. Pan Pohoda hrál na kytaru a zpíval veselé písničky a se Soničkou jsme se hodně nasmáli, například chytání blech z kožichu byla velká legrace. Jakmile se objevil na scéně vlk, hned jsme přemýšleli, jak kůzlátkům pomoci. Společnými silami jsme nad vlkem vyzráli. Děti si během představení zopakovaly problematiku ochrany přírody a třídění odpadu a aktivně se do děje zapojily.