Projektový den EVVO

V pátek 29.9. proběhl projekt EVVO zaměřený na přírodu.

1. ročník – vycházka do lesa, poznávání stromů, třídění odpadu

2., 3. a 4. ročník – návštěva muzea v Kolovči a Americké zahrady v Chudenicích

5., 6., 7. ročník – návštěva skládky v Lazcích

8. a 9. ročník – návštěva elektrárny v Temelíně a SŠ rybářské a VOŠ vodního hospodářství a ekologie