Pokyny k 1.9. ŠD

PŘIHLÁŠENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. 9. 2021 PŘIHLÁŠKY (ZÁPISNÍ LÍSTEK) A DALŠÍ PÍSEMNÉ INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDOU ROZDÁNY DNES 1. 9. 2021 TŘÍDNÍMI UČITELIV JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH A TAKTÉŽ BUDOU K DISPOZICI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ZÁJEMCŮ O ZÁPIS Číst více …

Přání

„Začátek je tou nejdůležitější součástí každé práce.“ Platon (řecký filozof, pedagog a matematik) Školní rok 2021 – 2022 bude opět trochu „jiný“, než jak jsme bývali zvyklí. Jako škola musíme v souvislosti s Covid-19 přijmout jistá opatření. Přesto se budeme snažit, aby Číst více …