Lampiónový průvod

Poslední říjnový víkend jsme pořádali ve spolupráci s místními hasiči tradiční lampiónový průvod. Sešli jsme se v hojném počtu, počasí nám přálo, po cestě jsme si prohlédli spousty krásných dýní a strašidel. Kdo měl pro strach uděláno, došel si nakonec stezkou odvahy i pro odměnu. K večeři se podávaly špekáčky, utopence, točila se limonáda a bylo veselo. Tímto děkujeme hasičům za spolupráci a za to, že tak bedlivě dohlíželi na bezpečnost během celého průvodu.