Návštěva knihovny

V rámci tématu „Březen – měsíc knihy“ jsme v úterý 12.3. zavítali na návštěvu do místní knihovny. Přivítala nás naše usměvavá paní knihovnice teta Martina a začala děti seznamovat s rozdělením a umístěním knih v regálech a s tím, jak v takové knihovně vůbec knihy hledat. Poslechli jsme si, jak se knihy dělí dle žánrů, jak s nimi správně zacházet a jaké máme další alternativy tiskovin. Našli jsme i nejstarší knihu v knihovně z roku 1926 a mohli tak porovnat, jak se papír v průběhu sta let změní. Děti dostaly možnost si knihy dle svého vybrat a prohlédnout. Pracovaly jak samostatně, tak se rády podělily s kamarády o získané informace a postřehy. Všechno si důkladně prohlédly a slíbily, že se vrátí …. jednou, až budou umět číst. Tak uvidíme, jestli sliby dodrží! 🙂