Školská rada

Členové  školské rady z řad rodičů  : 
(volby proběhly dne 24. 4. 2018 před schůzkou SRPDŠ viz záznam)
pí. Jana Belfínová
p. René Bárta
pí. Marie Blahníková

Členové  školské rady z řad učitelů : 
(volby proběhly dne 24. 4. 2018 na pedagogické radě školy viz záznam)
Mgr. Josef Fejtek
Mgr. Iva Dostálová (změna dne 5.9.2019)
Mgr. Petra Křížová

Členové  školské rady z řad obecního zastupitelstva:
p. Křepel Jaroslav
Ing. Václav Jakubše
p. Císař Jiří

Předseda školské rady: pan René Bárta

Místopředsedkyně školské rady: paní Marie Blahníková

Zapisovatelka: Mgr. Petra Křížová

V Blížejově                                                                     Dne: 21. 5. 2018