EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu EU-peníze školám svým projektem pod názvem „Interaktivní škola – výuka hrou“, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0781

Hodnocení projektu : Interaktivní škola – výuka hrou

Projekt jsme zaměřili na zkvalitnění a zefektivnění výuky na škole ve třech oblastech :

  1. Došlo k proškolení a zlepšení výuky u 9 učitelů v oblasti čtenářské gramotnosti, digitálních technologií, matematiky a přírodovědných oborů. Dva učitelé se zúčastnili krátkodobého intenzivního kurzu v zahraničí, čímž zlepšili především kvalitu výuky jazyků.
  2. Učitelé podílející se na tomto projektu zkvalitnili přípravu na výuku tvorbou digitálních materiálů, využíváním nových metod výuky – vlastních prezentací či doplňkových zábavných metod (pexesa, křížovky, soutěže) vedoucích k větší motivaci žáků. Díky projektu byla do výuky matematiky a výchovy k občanství začleněna nová vzdělávací oblast finanční gramotnost.
  3. Výukové materiály vznikaly díky proškolení učitelů a hlavně v návaznosti na nákup nové výpočetní technologie. Na základě projektu většina učitelů zpracovává učební materiály v osobních počítačích a může je využít v nově vybavené počítačové učebně a pořízeních interaktivních tabulích ve dvou dalších učebnách. Přírodopisný materiál je zpracováván ve výuce na nových mikroskopech propojených s digitální technologií.

Práce na tomto projektu určitě vedla k profesnímu zkvalitnění pedagogického sboru, k zvýšení týmové spolupráce a k celkovému zkvalitnění výuky ve vytýčených oblastech.