Projekt ČESKÝ LES

ČESKÝ LES – MÍSTO, KDE ŽIJI,

tak se jmenuje projekt, do kterého je naše škola zapojena.

Hlavním cílem projektu je ukázat našim žákům krásy regionu, ve kterém žijí a motivovat je i k budoucímu životu v tomto regionu.

 V rámci projektu budou vytvořeny výukové materiály – Publikace – Český les – místo, kde žiji, která bude obsahovat informace o zajímavých místech v regionu a Manuál – Český les – místo, kde žiji, jehož obsahem budou pracovní listy pro žáky, které oživí výuku.

Dále bude zpracován zpěvník s písněmi z regionu, žáci budou jezdit na zajímavá místa v rámci plánovaných exkurzí, která budou dokumentovat na kamery a následně vytvoří své „dokumentární“ filmy. Aby si poradili s tvorbou filmu, naučí se v rámci projektu pracovat s kamerou, budou pracovat s novou technikou a setkají se s odborníky na slovo vzatými.

 Proběhne také soutěž o nejzajímavější fotografii, kterou žáci vytvoří a ty budou v rámci fotoexpozice vystaveny na jednotlivých školách.

Žáci se také seznámí s fungováním samospráv ve svých obcích a díky setkání se zastupiteli se mohou částečně podílet na podobě obce, ve které žijí svými názory a nápady. V rámci setkání vytvoří prezentaci s návrhy, co by chtěli ve svém městě nebo obci do budoucna změnit.

Projektu se účastní žáci 6 – 9 ročníků, tedy druhého stupně.

Věříme, že zajímavá setkání a poznání upevní vztah žáků k místu, kde žijí, což je jedním z cílů projektu.