Na jeden den sestřičkou

Dne 24. září se 9. třída zúčastnila projektu Na jeden den sestřičkou pořádaným SZŠ Domažlice a Domažlickou nemocnicí.

Byli jsme rozděleni do 3 skupin po 8 žácích. Bylo pro nás připraveno několik stanovišť: prevence před pohlavními chorobami a nechtěným těhotenstvím, pomůcky pro pohybově postižené, operační sál, rychlá záchranná služba, komunikace. Spoustu spolužáků nejvíce pobavilo stanoviště prevence před pohlavními chorobami a pomůcky pro pohybově postižené. Při odchodu jsme dostávali bagetu a pití.

Celý projekt trval něco kolem 2 hodin. Některá stanoviště musela být dříve ukončena z důvodu nedostatku času.

Stejný projekt absolvovali i žáci 8. třídy 5. listopadu 2019.