72 hodin

Projekt 72 HODIN je akce, kde po dobu 3 dnů plníme dobrovolnické aktivity. Tento projekt se koná po celé České republice už po 7. a cílem je ukázat mladým lidem, že sami můžou změnit něco, co se jim nelíbí. V nabídce bylo například natírání autobusové zastávky, úklid obce nebo zpívání seniorům. Letos projekt trval od 10. do 13. října.

Naše škola se rozhodla, že uklidíme obec. Proto jsme si v pátek 11. října společně s 9. třídou 5. a 6. hodinu vzali všechno potřebné nářadí a šli jsme k novým baráčkům. Pleli jsme plevel, uklízeli chodníky a silnice ….. prostě jsme pomáhali přírodě, aby byla hezčí. Byli jsme rádi, že jsme se mohli zapojit.