Přání

Začátek je tou nejdůležitější součástí každé práce.“

Platon (řecký filozof, pedagog a matematik)

Školní rok 2021 – 2022 bude opět trochu „jiný“, než jak jsme bývali zvyklí. Jako škola musíme v souvislosti s Covid-19 přijmout jistá opatření.

Přesto se budeme snažit, aby následující školní rok byl pro Vás žáky rokem přínosným, plným nových poznatků, malých i velkých úspěchů, krásných zážitků a kamarádství.

Chtěli bychom Vám všem popřát klidný start do nového školního roku, hodně sil a chuti do učení, rodičům pak hodně trpělivosti, pevné nervy a spokojenost s prací naší školy.

Úspěšný školní rok 2021 – 2022 přeje                    

                                   Vedení školy