Exkurze Praha

V úterý 9.11. se vydali žáci a žákyně 4. a 5. třídy na exkurzi do Prahy na Pražský hrad. Cestu vlakem směrem do Prahy jsme si zpříjemnili pohledem na Karlštejn, který jsme cestou netrpělivě vyhlíželi. V Praze nás čekal přesun na tramvaj, nejprve jsme přestupovali u Národního divadla, následně jsme dojeli k Pražskému hradu. Navštívili jsme Jízdárnu s výhledem na Jelení příkop a Královskou oboru, poté jsme shlédli ceremoniál střídání stráží. Dále jsme navštívili Katedrálu sv. Víta, Vojtěcha a Václava a Vladislavský sál, Baziliku sv. Jiří s ostatky přemyslovských knížat a panovníků. Prošli jsme Zlatou uličkou a seběhli Zámecké schody a vyrazili směrem k nádraží na vlak zpět do Blížejova. Děkujeme všem výletníkům a paním učitelkám Dostálové, Kořínkové a Trefancové.