Školní vzdělávací program

pro základní vzdělávání

Motto:        Učit se být sám sebou,

                                   učit se žít s ostatními,                

                učit se komunikovat,

             učit se, jak se učit.

Základní škola a mateřská škola Blížejov,

příspěvková organizace

Identifikační údaje

Název:     Škola dílnou lidskosti 

ŠVP pro základní vzdělávání

Předkladatel:

Název školy:         Základní škola a mateřská škola Blížejov

                                příspěvková organizace

Adresa školy:        Blížejov 92, 346 01 Horšovský Týn  

Jméno ředitele:     Mgr. Dagmar Hanzalová

Kontakty:               tel.č.  :  379 428 940

                              e-mailové spojení –zsblizejov@razdva.cz

Zřizovatel:

Název:                   Obec Blížejov

Adresa:                  Blížejov 6, 346 01 Horšovský Týn

Kontakty:               tel. č. – 379 428 925

                              e-mailové spojení –blizejov@obec.cz

Další údaje:

IČO :                     709 97 683

IZO – RED:            600 065 618

Koordinátor:         Mgr. Dagmar Hanzalová

Datum schválení : 27. 6. 2007                                  
Platnost dokumentu : od 1.9.2007
Projednáno Školskou radou dne : 28. 6. 2007