Čerti v MŠ

Čekání na Mikuláše a čerty jsme si zpříjemnili čertíky v peklíčku naší školky. Vyráběli jsme, kreslili, hráli a soutěžili. Každý z nás si připravil básničku nebo písničku a již jsme vyčkávali příchod Mikuláše, čerta a anděla. Všichni byli odměněni sladkostmi a ovocem.