Školní výlet

V letošním roce naše školka uskutečnila školní výlet na hrad do Velhartic. Tam nás přivítal hradní šašek, setkali jsme se s babkou kořenářkou a Bílou paní. Celý hrad jsme si prohlédli, zábavnou formou jsme cestou splnili několik úkolů a nakonec nás čekala sladká odměna. Po svačině nám herci zahráli pohádku „O líném Honzovi“. Celý výlet se vydařil a moc se nám líbil.