Stavění májky

V týdnu od 23.4. – 26.4. 2019 jsme přivítali první máj… vyrobili a upálili jsme zlou čarodějnici, opekli si špekáčky, přinesli, ozdobili a postavili májku u naší školky.