Ukončení školního roku

„Vyplouváme na prázdniny“ … –  děti  v naší školce se na závěr roku proměnily na námořníky. Lovily ryby, hledaly perly, vytahovaly kotvu, …  Došly na ostrov, kde na ně čekalo občerstvení, na zeleném ostrově plnily úkoly a na závěr našly poklad. Rozloučili jsme se s novými školáky a kamarády a hurá na prázdniny.