Beseda o radioaktivitě.

Projektový den – Velikonoční dílny

a přednáška o radioaktivitě

     Ve středu 23. března 2016 se u nás ve škole pořádal další projektový den v tomto školním roce.

     Již od osmé hodiny ráno jsme učili naše učitele. První hodinu jsme měli matematiku a druhou češtinu, takže jsme měli možnost učit naší třídní paní učitelku Molnárovou. Jelikož paní učitelka Červenková chyběla, tak jsme na český jazyk měli paní učitelku Ludvíkovou.

     Poté jsme měli přednášku o radioaktivitě, ve které jsme se dozvěděli mnoho podstatných informací o radioaktivním odpadu. Dozvěděli jsme se také, že v budoucnosti by měl jeden sklad být dokonce i v našem kraji, a to v okolí města Horažďovic. Tuto přednášku zajišťovala společnost Správa úložišť radioaktivních odpadů ( SÚRAO ).

     Po této přínosné přednášce jsme si připravovali výrobky na odpolední „Velikonoční dílny“, kam jsme pozvali i rodiče. Naše třída si připravila frézování vajíček a jejich barvení v cibulové slupce, zdobení perníčků, výrobu věnce ze skořápek z vajec či výrobky z marcipánu.

     Odpolední „Velikonoční dílny“ začaly odpoledne již v půl čtvrté. Tam jsme prezentovali své výrobky, které jsme si vyrobili již dopoledne. Rodiče také mohli ohodnotit třídy, které se jim líbily a poskytnout jim tak svůj hlas. Tyto hlasy se sčítaly. Nakonec vyhrála 4. třída, která má za třídní paní učitelku Konfrštovou. Tato třída zaujala rodiče zejména pěveckým vystoupením s velikonočními a jarními náměty.

      Večer od sedmnácti hodin byl 9. třídou uspořádán zápas ve volejbale. V tomto zápase hráli žáci 9. třídy proti učitelům z naší školy. V tomto utkání vyhrál tým učitelů z naší školy. Celkově se den všem žákům, rodičům i učitelům velmi líbil.   

       Lukáš Hrdonka