Karel IV.

Projekt Karel IV. – 700. výročí Karla IV.

     Projekt na téma Karel IV. započal na podzim v roce 2015 okresním kolem dějepisné olympiády na téma Karla IV. a Přemyslovci. Několik našich spolužáků se pokusilo napsat školní kolo olympiády, ale na konec pro nízký počet bodů  na okresní kolo nejeli. Projektu o Karlu IV. se zúčastnil celý druhý stupeň. Šestý ročník maloval kresby, sedmý ročník psal prezentace na čtvrtky, osmý a devátý ročník zpracovával prezentace na témata stavitel, manžel, otec, vztah k církvi, hospodář a státník. 7. dubna 2016 se druhý stupeň zúčastnil přednášky od Libora Marka, kde jsme se dozvěděli o Karlu IV. asi     vše: o jeho mládí, bojích, co postavil, jaký byl hospodář, nebo právník. Mnoho jsme věděli z učiva dějepisu, nebo literatury, ale co nás překvapilo, bylo to, že měl hodně zranění, například dvě jizvy      na obličeji, křivý noc, nebo to, že chodil shrbený, nemohl otáčet hlavou a trpěl dnou atd.

      Na projektu jsme pracovali také v hodinách dějepisu, výtvarné výchovy i v literatuře. Při hodinách dějepisu jsme dostali do dvojic prezentaci, nebo zpracování písemně na čtvrtku na zadaná témata o Karlu IV., o kterých jsme se již zmiňovaly. Tři dvojice prezentaci přednesli před pátým a devátým ročníkem, paní ředitelkou, paní učitelkou Dostálovou a samozřejmě před paní učitelkou Červenkovou. Ostatní žáci prezentaci, nebo prezentaci s pomocí čtvrtky přednášeli při hodině ve třídě.  Po přednesení byla každá skupina ohodnocena. Při výtvarné výchově jsme kreslili různé obrázky k tématu Karel IV., takže například jeho manželky, erby nebo mapy. Všechny práce sepo dokončení vystavily na nástěnku na chodbě.

        Projekt byl zatím ukončen 14. 5. 2016, což je datum 700 let od uplynutí Karlova IV. narození. Na projektu se bude dále pokračovat divadlem až na podzim v listopadu, čehož se bohužel už nezúčastníme, což nás velice mrzí, ale práci na projektu jsme si moc užily a jsme rády, že naše škola něco takového vymyslela.

Nikola Maříková

Barbora Řezníčková

IX. ročník

2. 6. 2016