Návštěva příslušníka ČSOL

CSOL_znak.jpg

   Českoslovenští legionáři – první odboj

   Dne 14. 5. 2018 naši školu navštívil pan Petr Tolar z Československé obce legionářské v Plzni a připravil si pro nás zajímavou prezentaci o prvním odboji. Nejdříve si jeho přednášku vyslechli žáci 6. a 7. třídy, jako druzí žáci 8. a 9. třídy.

660x412-foto3.png

Byl oblečen v replice uniformy tehdejších legionářů a vyprávěl o životě vojáků, legionářů, ale i obyvatelstva 1. světové války. Připomněl způsoby boje, oděvy, dopravu a historii samotnou. Věnoval se legiím v Rusku, Itálii a Francii.

    Měl připravenou prezentaci o prvním československém odboji. Vysvětloval, jak náročná byla práce vojenských jednotek v zahraničí a podmínky, ve kterých jejich příslušníci přežívali. Ukazoval nám i uniformy a zbraně vojáků, jež se v jednotlivých státech lišily. Také do prezentace přidal několik map, abychom se ve výkladu lépe orientovali.

   Pan Petr Tolar nám také vyprávěl, jak byli naši legionáři důležití. V prezentaci uvedl citát, který zní: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa.“- Tomáš Garrigue Masaryk

    Organizace Československá obec legionářská pořádá mnoho projektů na územích, kde bojovali legionáři za Československo. Realizují pomníky našim legionářům.    

    Také jsme byli pozváni na prohlídku legionářského vlaku. „Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.“