Perštejni — „Staré pověsti české“

V úterý 19.září k nám do školy zavítala divadelní skupina Pernštejni z Pardubic. Formou zábavného představení nám přiblížili některé pověsti z díla Aloise Jiráska – například Praotec Čech, Krok a jeho dcery, Lucká válka, Přemysl a Libuše, O Horymírovi, O Bivojovi. Přivezli s sebou loutky a kostýmy, které jsme si po skončení představení měli možnost prohlédnout. Z loutek byli nadšení hlavně mladší žáci, kteří se do části představení také zapojili. Starší žáci se soustředili převážně na historické souvislosti.

Představení hodnotím jako kladné a přínosné, co se týče tématu pověstí. Doufám, že k nám skupina brzy zavítá znovu.