Přednáška „Jako modelka“ (o poruchách příjmu potravy).

Ve čtvrtek 30. dubna a 7. května proběhla pro 8. a 9. ročník naší školy přednáška o bulimii, mentální anorexii a dalších poruchách příjmu potravy.