Třídní výlet 8. ročníku

      Dne 17. 6. 2015 naše třída spolu s paní učitelkou Ludvíkovou a paní učitelkou Červenkovou vyrazila na třídní výlet, nejprve do Kdyně a poté do Domažlic.

      Všichni se ráno sešli na nádraží v Blížejově a vlakem jeli do Kdyně. Tam jsme navštívili Muzeum Příhraničí, které je zaměřeno na naši historii od pravěku přes historii plátýnkařství až po 2. světovou válku. Žáci viděli a dozvěděli se mnoho zajímavých věcí – např.: jaké se stavěly stěny a střechy v pravěku, jak se postupovalo při výrobě plátna nebo jak se postupně plátno barvilo. Dále ještě navštívili „Židovskou synagogu“, ve které se        z výkladu paní učitelky Červenkové dozvěděli zajímavosti o židovské kultuře.

      Další zastávkou byla návštěva Muzeua Chodska v Domažlicích. Zde se podívali na výstavu s názvem “ Lehněte si, ať nám nevynesete spaní“, kterou můžete navštívit až do 31. 10. 2015.Výstava je zaměřena na vývoj postelí a ložnic od pravěku až po 80. léta 20. století.

      Výlet se všem líbil a doplnil žákům znalosti z učiva dějepisu. Nejvíce nás zaujalo Muzeum Příhraničí, které jsme navštívili poprvé.

Barbora Řezníčková

18. 6. 2015