Dopis NASA

Žáci 9. třídy psali v říjnu dopis do NASA do USA. Každý přispěl nějakou větou v anglickém jazyce. Cílem bylo aplikovat vědomosti učeného jazyka v praxi. Paní učitelka dopis odeslala a čekali jsme na odpověď. Po 4 měsících nám do školy přišla odpověď. Jednu hodinu anglického jazyka jsme věnovali čtení a překladu dopisu, následně se žáci dívali na přiložené www stránky podle toho, co je zaujalo.