Valentine´s box

Žáci 9. třídy společně s paní učitelkou na angličtinu připravili Valentine´s box. Cílem bylo stmelování kolektivu, podpora komunikace. Během týdne měli žáci podle zadaných instrukcích v anglickém jazyce napsat valentýnské přání a hodit ho do krabičky. Dne 15. 2. žáci 9. třídy krabičku otevřeli a rozdali přáníčka ostatním žákům do tříd.